eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Proč využít k filtraci bazénu ZEOLIT místo písku

Aktivní složka Clinoptilolite

Na světě existuje řada zeolitických materiálů s odlišnými vlastnostmi. Klíčově důležitou složkou v našem produktu Zeolit je minerál Clinoptilolite. Jedna z jeho vlastností je struktura podobná nekonečné kleci s rozlehlými vnitřními prostorami - póry. Povrchová area Clinoptilolitu je velmi rozsáhlá a to 20 až 30 m2/1 gram. Velikost jeho povrchu si nejlépe představíme když uvážíme, že jedna kávová lžička Zeolitu obsahuje plochu velikostí fotbalového hřiště. Když uvážíme náplň Zeolitu ve vašem filtru jistě si nyní dovedete představit jak efektivní filtrační plochu tím získáte.

Další úžasnou vlastností Clinoptilolitu je to, že je chemicky aktivní. Uvnitř své struktury obsahuje ionty vápníku, magnézia a sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak, který je velmi často přítomen ve vodě. Tento proces se nazývá iontová výměna a je důležitou vlastností Zeolitu, kromě jeho schopnosti velmi účinně zachycovat mechanické nečistoty.

Kromě shora uvedených vlastností má Zeolit rovněž schopnosti absorbovat celou řadu molekul organických polutantu přítomných ve vodě.

V procesech úpravy vody jsou vynikající vlastnosti Clinoptilolitu vědecky prokázány a lze je dokladovat. Produkt Zeolit je avantgardním přínosem v procesu úpravy vody a k dosažení její superior kvality čímž poskytuje provozovatelům bazénů zdravotní a ekonomické výhody.

Zeolit jako filtrační medium

filtrační medium - Zeolit

Produkt Zeolit využívá všechny unikátní vlastnosti Clinoptilolitu již popsané a tak při jeho použití v procesu filtrace je výsledkem voda neporovnatelně čistější a zdravější nežli při použití jiných známých filtračních medií jako je písek, DE nebo kombinace aktivní uhlí / písek.

Vysvětlit rozdíl fyzikálních schopností materiálu v zachycení pevných nečistot lze na příkladu písku, jehož povrch je prakticky hladký a neporézní. Znečištění je proto možné zachytit pouze mezi zrny písku. Zeolit na rozdíl od písku nejenže zachycuje znečištění mezi svými zrny, avšak rovněž využívá obrovské porézní plochy zrna a jeho duté struktury. Schopnosti Zeolitu zachytit nečistoty je mnohonásobně vyšší nežli u ostatních filtračních medií. Zeolit má rovněž schopnost zachytit i colloidní částice.

Z pohledu chemického je důležité si uvědomit, že většina znečištění ve vodě je původu organického a je produkována lidmi (od šupinek kůže až po moč). Tyto organické sloučeniny obsahující dusík se postupně rozkládají vytvářejíce amonia / amonium. Chlór, který je používán k desinfekci vody se spojuje jak s amoniem tak i s organickými polutanty a vytváří tak dráždivé a nebezpečně látky. Například, smíšením iontů amonia s chlórem dojde k tvorbě chloraminů (při testu se objeví jako celkový chlór). Chloraminy jsou složeniny všeobecně zodpovědné za odpudivý zápach, pálení očí nebo i kůže v bazénech.

Svou schopností odstranit amonium iontovou výměnou tak Zeolit významným způsobem sníží schopnost formovaní těchto složenin. Navíc, chemické absorbční schopnosti Zeolitu odstraní závadné organické polutanty čímž opět sníží možnost jejich reakce s chlórem.

Kromě super kvality vody pro koupající, množství nutného aktivního chlóru pro dezinfekci se znatelně sníží v důsledku odstranění amonia a organických znečištění.

V důsledku snížení požadavků na chemikálie dojde rovněž ke snížení TDS (total dissolved solids).

Životnost produktu

Většina depositů zeolitických materiálů ve světě je poměrně měkká a tudíž absolutně nevhodná k použití v náročném filtračním režimu (praní a tření mezi částicemi ve filtru). Aktivní složka Zeolitu - clinoptilolite je zapouzdřen ve velice pevné a stabilní minerální sloučenině výsledkem čehož jsou velice robustní částice - zrna Zeolitu. Výsledkem je prodloužená životnost Zeolitu (podobná jako u písku) v důsledku jeho mimořádné tvrdosti a odolnosti. Fyzikální vlastnosti Zeolitové náplně ve filtru umožňují jeho provoz po roky pouze s běžnou údržbou jako je praní filtru (backwash). Z pohledu chemických vlastností je třeba považovat Zeolit za chemickou houbu. Jakmile je tato houba zcela saturovaná, je potřeba ji regenerovat, aby její benefiční chemické schopnosti zůstali zachovány.

Regenerace Zeolitu

Pro účely regenerace chemické kapacity Zeolitu je proces iontové výměny obrácen. Tohoto procesu je dosaženo použitím iontů sodíku k vytlačení zadržených iontu např. iontů amonia. Mechanismu regenerace je v praxi jednoduchý. Náplň Zeolitu ve filtru se nechá namáčet v 10 % roztoku soli (1 kg NaCI na každých 10 litrů). V tomto "nálevu" se ponechá po dobu 6- 12 hodin nebo jednoduše přes noc. Po této době se takto regenerovaný filtr běžně používaným způsobem vypere (backwash) a vypláchne (rinse). Tímto je Zeolitový filtr připraven pro další provoz. Frekvence chemické regenerace Zeolitového filtru závisí na účelů jeho použití, tj. charakteristika bazénu a jeho zatížení. Z praxe lze uvézt že u soukromých rodinných bazénů je chemická regenerace Zeolitové náplně potřebná po 2 letech provozu.

Rekapitulace výhod

Výhody produktu Zeolit se dají zařadit do následujících kategorií :

 1. Kvalita vody
 2. Zdravotní výhody
 3. Šetrnost vůči životnímu prostředí
 4. Ekonomické výhody

1. Kvalita vody

 • vysoká kapacita zadržení a odstranění i těch nejjemnějších částic - lepší nežli u DE (diatomaceous earth) zaručuje čistější vodu v bazénu
 • chemická iontová výměna a také absorpční schopnost materiálu Zeolit zajišfuje redukci amonia a řady organických polutantů. Lze dokladovat naměřením nižších hodnot celkového chlóru a amonia
 • výsledkem nižší spotřeby chemikálií, hodnoty TDS (total dissolved solids) budou znatelně nižší, což Ize rovněž potvrdit naměřenými hodnotami TDS

2. Zdravotní výhody

 • jsou eliminovány nepříjemné pocity pálících očí, svědící a vysychající kůže a nepříjemný zápach okolí.Tyto nepříjemné stavy charakterizující často některé bazény jsou způsobeny mono a di-chloramíny - výsledek reakce aktivního chlóru použitého pro desinfekci vody a amonia / ammonium. Odstraněním amonia / ammonium pomocí Zeolitu je tak zamezeno vzniku těchto nepříjemných a nebezpečných složenin
 • mezi zdravotními odborníky je často diskutována otázka možnosti formace potenciálně karcinogeních látek z interakce mezi amoniem, organickou kontaminací a chlórem. Schopností Zeolitu odstranit z vody amonium / ammonia a organické polutanty před tím, nežli jsou schopny interakce s chlórem, je možnost vzniku těchto potenciálně karcinogeních látek výrazně omezena/li>

3. Šetrnost vůči životnímu prostředí

 • schopnost Zeolitu, jeho kapacíta zadržovat veliké množství znečištění znamená, že praní filtru není potřeba provádět tak často jako u filtrů s pískovou náplní. Znamená to menší množství znečištěné vody do odpadního systému
 • výsledkem chemické schopnosti Zeolitu a jeho velké pohlcovací kapacity je vysoce efektivní účinnost chlorace a tudíž snížení spotřeby ostatních chemikálií používaných pro kontrolu pH. To ve výsledku znamená znatelně nižší množství TDS (total dissolved solids) je vypouštěno do odpadního systému

4. Ekonomické výhody

Ačkoliv pořizovací náklady na Zeolit při porovnáním s filtračním pískem jsou vyšší, vlastní ekonomické výhody se projeví až při provozu bazénu. Vzhledem k snížení častosti praní filtru (v některých případech až o 50 %) dojde ke snížení spotřeby vody. Voda vypouštěna při praní do odpadního systému má v sobě, z hlediska ekonomického ještě zahrnuty položky tepla a chemikálií pro úpravu vody. Ekonomické výhody se proto dají okamžitě vyjádřit menšími náklady na množství vody, množství energie na její ohřev a náklady na chemikálie.

 • Vyšší účinnost chlorace (výsledek schopnosti Zeolitu odstranit amonia / amonium a organická znečištění) významně redukuje množství aktivního chlóru potřebného k účinné sanitaci vody. Výsledkem je snížení spotřeby aktivního chlóru až o 30 % a více!
 • pohlcovací schopnost Zeolitu a nižší potřeba chlóru rovněž přináší snížení spotřeby látek pro kontrolu pH
 • v důsledku nižší hmotnosti filtračního media Zeolit dochází k menšímu odporu průtočné vody a tím k úspoře elektrické energie potřebné pro čerpadla
 • v souvislosti s použitím speciálních úpravárenských zařízení jako jsou SWC (chlorace pomocí elektrolýzy mírně slané vody) se sníží provozní doba těchto zařízení. Výsledkem je opět úspora a to v podobě delší životnosti desek elektrolytické cely
 • těchto významných ekonomických úspor není možno dosáhnout při použití jiných filtračních medií. Tyto výhody vám poskytuje pouze Zeolit !

Související články

frame-scrollup