Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz

1) Určení zaměření bazénu, vytyčení bazénu a výkopu

Stavba bazénu

Po vybrání vhodného umístění můžeme přejít ke kolíkování – vytyčíme prostor na každé straně minimálně o padesát centimetrů větší než je tělo vlastního bazénu – tím získáme dostatečný manipulační prostor.

Obvod bazénu obsypte pískem. Vyplatí se myslet i na to, že s výstavbou bazénu se často pojí i další terénní úpravy – výkopová zemina se bude ještě hodit.

 

2) Přípravné zemní práce

Při určování hloubky bazénu je potřeba brát v úvahu vlastní výšku základové desky.

Odvodnění – musíte se rozhodnout, jakým způsobem odvodníte základovou desku, v zásadě máte k dispozici dva způsoby:

  1. vyspádováním do připraveného odvodu
  2. pomocí drenážního kompletu

Filtrační šachtaprotiproud a jejich umístění – při umístění výkopu technologické šachty je nutné vybrat místo, které nebude překážet dalším úpravám – jako je například konstrukce zastřešení. Pokud svůj bazén vybavíte protiproudem, pak umístění technologické šachty proběhne na osu bazénu. Rozměry technologické šachty se liší podle typu: samostatná filtrace (průměr 120 cm s výškou 120 cm), samostatný protiproud (120x60x80 cm) nebo kombinace filtrace a protiproudu (průměr 150 cm s výškou 120 cm). Technologické šachty se umísťují půl metru od vnějšího kraje bazénu v případě, že její součástí je čerpadlo protiproudu. Prostá filtrace může být umístěna ve větší vzdálenosti.

3) Úprava dna bazénového výkopuZapuštěný bazén

Po dokončení výkopových prací je nutné vyrovnat dno výkopu, což se provede velmi jednoduše vysypáním hrubším kamenivem a štěrkem. Do vrchní vrstvy jemného štěrku nainstalujte drenáž, odvodňovací potrubí spádujte do místa svodu.

4) Provedení hydroizolace proti podzemní vodě nebo zvýšené zemní vlhkosti

Jedná se o klíčovou část přípravných prací. Nechtěná voda je schopná způsobit velmi vážné poškození bazénového skeletu, ať už se jedná o dešťovou nebo spodní vodu. Instalaci drenážního potrubí se proto nevyplatí podceňovat. Opět se vám nabízí dvě základní možnosti odvodnění: odvodnění pomocí drenážního kompletu a samospádné odvodnění pomocí drenáží.

Drenážní komplet se skládá z trubky o průměru 30 cm a drenážního potrubí, dno trubky umístíme minimálně 50 cm pod okraj – úroveň konečných nivelet základových desek. Trubku podsypeme jemným štěrkem. Trubku ukládáme kolmo k základové desce, drenážní potrubí ve spádu.

Samospádné odvodnění – drenážní potrubí (průměr 4 až 8 cm) položíme ve spádu směrem k odvodu vody. Systém se vyplatí vylepšit o tzv. kontrolní šachtici, která umožní kontrolu průchodnosti a případně vyčištění. Vzdálenosti mezi drenážním potrubím nejsou větší než 80 cm, drenážní potrubí je nutné zakrýt (před zasypáním štěrkem) vhodnou geotextilií. Před vlastním betonováním dorovnáme dno do roviny, k tomu použijeme jemný štěrk.

5) Vyztužení základové desky a vybetonování dnaŠedý bazén

Základovou desku vyztužíme pomocí tzv. kari sítí. Tloušťka základové desky je minimálně 15 cm – výšku základové desky ovlivňuje výška bazénu. Bazén může mít proměnlivou výšku, je nutné to v přípravě základové desky reflektovat.

6) Finální příprava základové desky, izolace bazénového skeletu a základové desky

Vlastnímu uložení bazénového skeletu je nutné provést finální přípravu základové desky. Pokud není základová deska optimálně rovná, je nutné ji dorovnat stěrkou nebo zbrousit. Ze základové desky musíme odstranit všechny hrubé nečistoty a ostré hrany. Tím se vyhnete nebezpečí osudového poškození dna bazénu.

Na připravenou základovou desku položíme izolační vrstvu z tvrzeného (extrudovaného) polystyrenu. Do druhé izolační vrstvy se používá speciální geotextilie, která se vkládá na polystyren. Polystyrenem izolujeme i bazénový skelet (jestliže není izolován).

7) Vlastní uložení bazénu a technologická montáž 

(železobetonová vana, u plastových usazení skeletu se jedná o skořepinu vodní nádrže)

U montovaných venkovních bazénů s ocelovým pláštěm a fólií se provádí opěrné konstrukce kolem bazénu (železobeton, popř. prostý beton), přičemž se tyto konstrukce někdy provádějí až po usazení vlastního bazénu. Do konstrukce je většinou potřeba současně umístit potrubní rozvody a propojovací díly.

Tuto část práce většinou zajišťuje dodavatel bazénu. Po uložení bazénového skeletu následuje kompletní instalace a technologické zapojení. Po dokončení všech těchto prací je provedeno tzv. odzkoušení zavodněním, tím se prověří těsnost všech prvků. K zavodnění může být potřeba až 5 m3 vody. Je-li součástí projektu instalace drenážního čerpadla, jeho instalace se provádí současně s instalací ostatních technologií (Instalace bazénových rozvodů včetně přidružených instalací elektrických rozvodů, rozvodů vody, plynu a odpadu).

8) Dokončovací práce – vyzdívání a přípravaBéžový bazén

Dokončovací práce již zpravidla neprovádí dodavatel bazénového systému. Nejdůležitější částí přípravy je tzv. výztuha bazénového skeletu. Skelet je třeba vyztužit rozpěrami, čímž se zabrání deformacím skeletu. Bazénový skelet je nutné rozepřít v místech vyztužujících prvků – žeber. Rozpěry je třeba osadit velmi opatrně a šetrně, je třeba zabránit poškrábání a jiným poškozením bazénového skeletu. Pokud jsou všechny přípravné práce provedeny, je na čase se pustit do vlastního vyzdívání. Vyzdívka musí dodržet předepsanou vzdálenost mezi opěrnou zdí a vyztužovacími prvky bazénového skeletu. Volný prostor se následně zasype suchou betonovou směsí. Prostor mezi vyzdívkou a terénem se zasype zeminou (z vlastního výkopu).

Vyzdívku provádějte společně s dopouštěním vody. Dbejte na to, abyste s hladinou dopouštěné vody byly vždy cca 30cm nad úrovní vyzdívky nebo betonované plochy. Vlastní výšku vyzdívaných částí je nutné odvodit od finální povrchové úpravy, což nejčastěji bývá dlažba. Ukotvení vyzdívky provedeme do horního výztužného prvku bazénového skeletu – do tzv. límce, který je většinou vysoký zhruba 30 cm. Bazén není vhodné pouze obetonovat, obezdívka je pro většinu typů bazénových skeletů ideálním řešením.

9) Příprava terénu, podkladová deska a konečná úprava okolí bazénu

Podkladovou desku vyztužíme tzv. kari sítí a pevně ji spojíme s vyzdívkou, tím vytvoříme monolitickou desku. Před finální úpravou je nutné provést srovnání terénu. Ideální je, pokud okolní terén je o něco níž (řekněme min. o 10 cm) než je základová deska bazénu. Konečnou podkladovou desku vytvořte vzhledem k vybranému typu a výšce dlažby, nerovnosti terénu lze odstranit stěrkou. Pakliže plánujete v budoucnu vybavit bazén pojízdným zastřešením, snažte se dosáhnout maximální možné roviny terénu/dlažby. V takovém případě je zároveň nutné pokládanou dlažbu pevně spojit s podkladní deskou, např. podbetonováním.

Vlastní položení dlažby můžete provést sami, stejně jako si na tuto práci můžete objednat speciální firmu. Pokud plánujete zastřešení bazénu, kvalitní rovná dlažba vám usnadní instalaci pojezdových prvků konstrukce stříšky.

10) Montáž technologie a spuštění bazénu do provozu

 Technologii bazénu je nutné napojit na přívod vody, elektrické energie a kanalizaci. Napojení přívod vody pro bazén a přívod elektrické energie může být provedeno samostatně, nebo z přilehlého objektu.

Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

  • Autorizovaný e-shop
  • Výhodné akce
  • Většina produktů skladem
  • Rychlé doručení
  • Platba kartou
  • Více než 30 let zkušeností