Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz

Nejvhodnější dobou pro zazimování bazénu je, když teplota bazénové vody klesne pod 10°C. Pokud teplota bazénové vody pod tuto hranici nepoklesne, měla by být stále v provozu veškerá nainstalovaná technologie. Když tato teplota spadne pod 20°C (na konci koupací sezóny) doporučujeme zkrácení provozu technologie (tzn. oběhového čerpadla) zhruba o 2/3 původního nastavení. V provozu nechte i další zařízení, která bazénovou vodu udržují (UV lampa, ionizátor, zařízení na bázi mořské soli, atd.). V případě, že používáte pro údržbu bazénové vody jenom bazénovou chemii, je zapotřebí kontrolovat hodnoty pH a chlóru v bazénové vodě zhruba každé dva týdny a v případě potřeby tyto hodnoty na doporučené rozmezí upravit.

Když teplota bazénové vody klesne pod hranici 10°C, snižují se také procesy množení bakterií, mikroorganismů a řas na minimum. Bazénová voda by měla být při procesu zazimování bazénu čistá a s upraveným pH. Důležité je také dokonale bazén vyčistit, vyluxovat dno a stěny bazénu. Díky tomu bude jeho zprovoznění na jaře o mnoho snazší. Následující postup Vám popíše zazimování tak, aby bylo jarní zprovoznění co nejsnazší.

1. Proplach je jedna z poloh šesticestného ventilu, který je součástí filtrační nádoby a zajišťuje proplach filtru. Funkci proplachu nechte v provozu raději po delší dobu. Že filtrační písek je dokonale propláchnut, poznáte podle vypouštěné bazénové vody, která musí být čistá. Když je filtrační písek úplně čistý, je příprava na jarní období provedena. Při funkci „proplach“ odtéká z šesticestného ventilu bazénová voda, která může zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Jestliže není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Konec hadice musí být pořádně utažený.

2. Vhodné je také upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu pH (7,2 – 7,6).

3. Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé nečistoty a koncovku hadice vysavače umístěte do dna skimmeru (můžete použít také tzv. hadicový trn). Nástavec a dno skimmeru je vybaveno závitem. Lehce přišroubujte nástavec do dna Skimmeru. V případě, že bazén nemá skimmer vybaven závitem ani nástavcem, vsuňte koncovku vysavačové hadice přímo do sání skimmeru. Pro další odpuštění bazénové vody využijte funkci šesticestného ventilu odpad“.

Poznámka: Při této funkci je zapotřebí použít mechanický vysavač, který je i s hadicí ponořen na dno bazénu. Když spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném ventilu zvolíte funkci „odpad“, myslete na to, že vypouštěná voda bude odtékat z šesticestného ventilu relativně silným proudem. Na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby) je tedy zapotřebí použít vhodnou hadici. Tento problém nemusíte řešit, jestliže že je šesticestný ventil napojen přímo na odpadní potrubí.

4. Důležité je také snížit výšku hladiny bazénové vody pod veškerou namontovanou technologii (tj. cca 10-20 cm pod technologické prostupy (tj. trysky, skimmer a hlava protiproudu). V případě, že máte bazén s plastovým skeletem a vestavěným schodištěm, upusťte hladinu bazénové vody na úroveň 2. schodu.

5. Dále přistoupíme k demontování reflektoru nebo bazénového světla z bazénu. Vyndejte středový plastový rámeček, pod nímž je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte. Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel, který uvolněte a světlo vyndejte.

6. Jestliže je bazén vybavený nerezovými schůdky či žebříkem, vyjměte je a ošetřete přípravkem Silichrom.

7. Po odpuštění bazénové vody odpusťte i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Menší šroub, který je určen pro vypouštění vody, povolte. Větší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média, v žádném případě ho nepovolujte.

Filtrační nádobu můžete vypustit i dalším způsobem. A to tak, že rozpojíte šroubové spoje u šesticestného ventilu, uvolníte velkou převlečnou matku a vyjmete celý ventil směrem vzhůru. Zároveň doporučujeme otočit pákou ventilu do mezipolohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil uschovejte. Poté můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby (to provádějte pomocí vodního vysavače).

8. Nalijte malé množství dezinfekčního prostředku do odpuštěné filtrační nádoby s pískem (použít můžete například Savo pro bazény).

9. Vypouštěcí šroub je důležité ponechat vyšroubovaný během celého zimního období. Dobré je též demontovat manometr tlaku a odstranění veškeré vody, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

10. Čerpadlo a uskladněte jej na suchém a teplém místě.  Čerpadlo můžete ponechat také v šachtě. V tomto případě je však nezbytné vyšroubovat vypouštěcího šroub, který je umístěn na spodní straně těla čerpadla. Pak odšroubujte víko vlasového filtru a vytáhněte těsnění.

11. Dalším krokem je zazimování protiproudu (pokud je součástí výbavení). Během zazimování protiproudu je důležité vyšroubovat vypouštěcí šroub na těle čerpadla a odpojit šroubení (sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musí zůstat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.

Nyní nadešel čas pro otevření všech uzavíracích ventilů - sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu. Přesvědčte se, že v technologii nezůstala voda. To můžete zkontrolovat pomocí vodního vysavače, nebo pomocí stlačeného vzduchu. O průchodnosti potrubí je potřeba přesvědčit se i po uplynutí nějaké doby potom, co jsme bazén odstavili. Postačí i občasná vizuální kontrola.

12. Důležité je zabránit zamrznutí bazénové vody, která v bazénu zůstane, tak, aby se na hladině bazénu neutvořila souvislá ledová vrstva. Pro to postačí použít tzv. dilatační plováky. Ty si můžete v odpovídajícím množství koupit (např. pro bazén 3x6 metrů je ideální 10-12 kusů dilatačních plováků). Díky vzájemnému spojení plováků se vytvoří řetěz, který rozložíme po celé délce na hladinu bazénu (úhlopříčně). Do pořízení dilatačních plováků však doporučujeme investovat. Oproti PET lahvím mají totiž hned několik výhod - lépe se skladují a mají trvalou výplň. Také jsou o mnoho estetičtější než plastové lahve.

Dilatační plováky může nahradit řetěz vytvořený z PET lahví, které jsou z části naplněné pískem. Ty musí být ponořeny v bazénové vodě zhruba ze dvou třetin. Pokud se rozhodnete pro použití PET lahví, musíte je mezi sebou svázat a vytvořit z nich řetěz. Např. pro bazén o rozměrech 3x6 metrů je zapotřebí přibližně 80 lahví.

13. Posledním krokem je aplikace zazimovacího prostředku do bazénové vody. Při této aplikaci je zapotřebí postupovat na základě instrukcí uvedených na obalu roztoku. U bazénových roztoků bývá omezená doba ochrany.

Další upozornění a tipy k zazimování bazénu

Solární plastové absorbéry (kolektory) je vhodné zazimovat na samém začátku, ještě než přistoupíme k zazimování bazénu. Mráz je může totiž nenávratně poškodit. Intenzita slunce v tomto období na ohřev bazénové vody nestačí, a když je zařízení bez provozu, dlouho stojící voda se v kolektorech kazí. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek. Ty odšroubujte, nechte vykapat vodu a našroubujte je zpět. V případě malospádových střech je nutné kolektory nadzvednout. U náročněji uchycených panelů je potřeba kolektory profouknout vzduchovačem, který zaručí jejich úplné odvodnění a vysušení. V důsledku špatného odvodnění může dojít díky mrazu k protržení, na které se nevztahuje záruka.

Přesvědčte se, že v žádné části bazénové technologie (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí, atd.) nezůstaly zbytky vody.

Jestliže jsou na technologii (potrubí) rozložena šroubení nebo šroubované záslepky (které slouží k odvodnění „mrtvých“ míst), povolte je a nechte je během zimního období otevřené. V některých případech stačí povolit kulový ventil.

Bazénové potrubí je vyspádováno buď do bazénu, nebo do technologické místnosti (popřípadě do strojovny). Někdy je po dráze vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je po celou zimu rozpojené.

Hladina bazénové vody musí být v průběhu zimního období pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, skimmeru, protiproudu apod.). Je nezbytné hlídat, aby se díky vlivu srážek hladina nezvýšila. V případě, že by totiž hladina vody v zazimovaném bazénu stoupla, je potřeba zajistit její odpuštění na původní úroveň, která nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů.

Aby nedošlo ke spuštění motoru či rozsvícení světla „nasucho“, vypněte centrální hlavní vypínač (tzv. proudový chránič),

V případě, že je součástí bazénu zařízení na bezchlórovou úpravu vody (UV lampa, desinfekční ionizátor či zařízení pro údržbu bazénové vody pomocí mořské soli), doporučujeme i toto příslušenství zazimovat (podle návodu k obsluze). Dále je potřeba demontovat řídící jednotky těchto příslušenství a uložit je na suchém a teplém místě. U solnizační jednotky je nutná demontáž vlastní cely.

Upozornění: Nezapomeňte vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem.

Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

  • Autorizovaný e-shop
  • Výhodné akce
  • Většina produktů skladem
  • Rychlé doručení
  • Platba kartou
  • Více než 30 let zkušeností