Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz
Bazénový alarm

Bazénový alarm

Bazénový alarm SP002

Ještě nemáte zastřešený bazén a máte strach z pádu svých dětí nebo domácích zvířat do bazénu? Právě pro Vás máme revoluční řešení – bazénový alarm nebo chcete-li hlídač hladiny. Bazénový alarm detekuje pád malého dítěte, případně domácího mazlíčka do bazénu.

Bazénový alarm je zařízení určené pro zabezpečení Vašeho bazénu. Lze jej využívat jak pro interiérové bazény, tak i pro bazény venkovní. Byl navržen za pomoci progresivního a inteligentního softwaru v kombinaci s technicky vyspělými senzory. Výsledkem této kombinace je účinné a zároveň bezproblémové řešení zabezpečení Vašeho bazénu.

Zařízení detekuje spadnutí malého dítěte do bazénu. Bazénový alarm je konstruován tak, aby nedocházelo k obtěžujícím falešným poplachům způsobovaným větrem, deštěm, filtry, plovoucími předměty nebo automatickými čističi. Bazénový alarm prošel testy podle nejpřísnějších světových norem a teď je připraven pro Váš bazén. Předností bazénového alarmu SP002 je jeho snadná instalace u většiny bazénů. Výjimku tvoří bazény se ztraceným okrajem neboli tzv. nekonečné bazény.

Úkolem bazénového alarmu je signalizovat spadnutí do bazénu bez dozoru. Nejedná se o zařízení zachraňující život a nemělo by nahrazovat dohled zodpovědných dospělých nad dětmi u bazénu. Doporučuje se bazén chránit ochrannými zařízeními, jako jsou vrátka, vstupní alarm, zastřešení bazénu, atd.

Z čeho je bazénový alarm složený?

Začněte instalaci tím, že rozbalíte krabici, vyndáte všechny součásti zařízení a připravíte si pomůcky potřebné pro jeho instalaci. Pro instalaci bazénového alarmu budete potřebovat: tužku, křížový šroubovák, elektrickou vrtačku, hasák, krycí pásku a 3 kusy 9 V alkalických baterií.

Bazénový alarm je složen z následujících součástí:

 • Tělo
 • Instalační deska alarmu
 • Vzdálená siréna
 • Síťový adaptér pro vzdálenou sirénu
 • Instalační šrouby pro hlavní těleso alarmu
 • Instalační kotvy
 • Magnetický klíč

Volba umístění bazénového alarmu

Umístění alarmu je důležité proto, aby podával optimální výkon. Níže uvádíme nákres nejoblíbenějších typů bazénů s ideálním místem instalace alarmu. Zvažte, který typ se nejvíce blíží Vašemu bazénu a přejděte k instalaci.

typ A:

V případě provedení bazénu obdélníkového tvaru funguje bazénový alarm účinně u bazénů do velikosti 12 x 6 metrů. Optimální umístění alarmu je instalace dle umístění 1.

U větších bazénů by se měl druhý alarm přidat do umístění 2.

typ B:

V případě provedení bazénu, jejichž tvar připomíná tzv. ledvinu je optimální nainstalovat bazénový alarm do umístění 1. To platí pro bazény do velikosti max. 8 m nebo menší.

V případě větších bazénů než 8 m je třeba nainstalovat druhý alarm. V takovém případě nainstalujte alarmy do umístění 2 a 3.

typ C:

V případě provedení bazénu oválného tvaru je optimální umístění bazénového alarmu 1. To platí pro bazény do velikosti max. 8 m nebo menší. V případě větších bazénů než 8 m je třeba nainstalovat druhý alarm dle umístění 2.

typ D:

V případě takových bazénů je třeba nainstalovat bazénový alarm do umístění 1. To platí pouze pro bazény do velikosti 5 m.

Instalace bazénového alarmu

 1. Zkušebně umístěte alarm (A) do zvoleného místa podle výše uvedených typů bazénů. Hrdlo trubky senzoru by mělo být ve vodě a plocha pro umístění instalační desky by měla být rovná a hladká. Instalační deska alarmu (B) by měla lehce zapadnout do spodní části hlavního tělesa alarmu tak, aby trubka senzoru směřovala přímo do bazénu v úhlu 90°.
 2. Po zvolení místa pro instalační desku (B) si pomocí tužky označte dva body pro vyvrtání otvorů do plochy, pomocí nichž se alarm zajistí. V instalační desce jsou čtyři otvory, zvolte jeden otvor na levé straně a jeden na straně pravé.
 3. Po označení otvorů vyvrtejte dva otvory pomocí vrtáku do zdiva. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání elektrických nástrojů u bazénu. Dbejte na to, aby v žádné fázi instalace nebyli v bazénu přítomni žádní lidé nebo domácí mazlíčci. Po dokončení příslušné fáze odneste neprodleně všechny elektrické nástroje z okolí bazénu. Otvory je třeba vyvrtat do hloubky 4,5 cm. Nejjednodušším způsobem určení hloubky vrtání je, že odměříte 4,5 cm od konce vrtáku. Naměřené místo si označte páskou. Vrtání ukončete, až bude páska v rovině s instalační plochou. Teď by měl mít otvor hloubku 4,5 cm. Z otvorů odstraňte veškerý prach a nečistoty. Z instalačních kotev (F) vyjměte matice a podložky a instalační kotvy vložte do vyvrtaných otvorů.
 4. Umístěte instalační desku na obě kotvy. Na závit kotvy nasaďte plochou podložku a potom pojistné podložky. Nakonec našroubujte na kotvy dvě matice a dokonale je utáhněte pomocí hasáku
 5. Otočte hlavní těleso alarmu tak, aby hrdlo trubky senzoru směřovalo nahoru. Odšroubujte VŠECH 11 šroubů, které drží vodotěsný kryt. Opatrně kryt odklopte tak, že jej zvednete na opačné straně, než je trubka senzoru. Pozor, abyste neztratili žádné šrouby. Když budou baterie nainstalované, ozve se velmi hlasitý alarm! Buďte na to připraveni a zařízení neupusťte! Zasuňte dvě NOVÉ 9 V alkalické baterie s dlouhou životností (nejsou součástí dodávky) do držáků baterií. Připojte baterie ke konektorům baterií. Aby se zjednodušila instalace, položte magnetický klíč na kulatou bílou vystouplou plochu na přední straně alarmu s označením KEY (klíč). Zároveň stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Zazní jeden dlouhý tón označující, že je alarm v režimu plavání. Kontrolka umístěná mezi oblastí klíče a tlačítkem bude blikat červeně. Alarm je zapnutý, ale zvuk je vypnutý a lze s ním manipulovat tři minuty, aniž by se spustila siréna.
 6. Zasuňte všechny dráty do hlavního tělesa alarmu a vraťte vodotěsný kryt na místo. NEJPRVE zasuňte půlkruhovou část na zadní straně krytu pod drážku v trubce senzoru. Zkontrolujte, zda je kryt kompletně srovnaný a usazený a potom zašroubujte VŠECH 11 ŠROUBŮ.
 7. Alarm je teď připraven pro upevnění k instalační desce. Jednoduše zasuňte hlavní těleso alarmu do instalační desky. Pomocí křížového šroubováku zašroubujte instalační šrouby (E) do instalační desky, abyste zajistili hlavní těleso alarmu.
 8. Aby alarm fungoval správně, musí se nastavit a udržovat hladina vody v bazénu. Trubka senzoru by měla zasahovat 8 až 5 cm do vody. Kdyby se hladina vody dostala příliš nad nebo pod tuto úroveň, účinnost alarmu by se velmi snížila. Vždy udržujte správnou hladinu vody. Nikdy neblokujte ani neucpávejte vzduchový otvor na zadní straně hrdla senzoru.
 9. Nainstalujte vzdálenou sirénu maximálně do vzdálenosti 30 m od základní jednotky do Vašeho domu tak, abyste ji všude slyšeli, kdyby došlo ke spuštění alarmu. Otočte vzdálenou sirénu a odšroubujte šroub s křížovou hlavu. Nainstalujte jednu 9 V alkalickou baterii s dlouhou životností. Vraťte kryt na místo. Do vzdálené sirény (C) zapojte síťový adaptér (D). Potom sirénu umístěte na rovnou plochu nebo ji přišroubujte ke zdi v blízkosti elektrické zásuvky. Síťový adaptér zapojte do síťové zásuvky. Siréna vydá dva krátké zvukové signály potvrzující, že funguje a rozsvítí se červená kontrolka. V případě výpadku síťového napájení (přerušení dodávky nebo náhodného odpojení) bude siréna používat záložní baterii, jedna alkalická baterie vydrží přibližně sto hodin. V takovém případě bude siréna nadále přijímat signál z hlavního tělesa alarmu a v případě alarmu se rozezní. Doporučujeme mít sirénu při každodenním používání zapojenou do sítě. V případě, že bude baterie v hlavním alarmu téměř vybitá, siréna vydá každých osm vteřin výstražný zvuk a bude třeba baterii v hlavním alarmu vyměnit. Když bude téměř vybitá baterie v siréně, bude znít výstražný tón nepřetržitě, ovšem s nízkou hlasitostí.
 10. Otočte vratné trysky z filtračního systému bazénu směrem ke dnu bazénu. Na cirkulaci vody v bazénu to vliv nemá, naopak Vám to pomáhá snižovat spotřebu chemických přípravků. Toto opatření je nutné k udržení maximální úrovně zabezpečení při používání tohoto alarmu. Instalace je teď dokončena. Alarm se MUSÍ vyzkoušet.

Zkouška alarmu

K vyzkoušení alarmu si můžete vyrobit jednoduché zařízení, které bude simulovat velikost a hmotnost malého dítěte.

Na tuto maketu potřebujete: 4 láhve od vody s obsahem 1,5 l, potrubní pásku a 2 m silného provazu.

Postup je velmi snadný: Naplňte čtyři láhve vodou. Pomocí potrubní pásky svažte všechny láhve dohromady. Provaz pevně připevněte k jedné z láhví. Pusťte láhve do bazénu z výšky 10 cm. Alarm by měl zaznít. Pomocí provázku láhve vytáhněte. Tuto zkoušku alarmu provádějte jednou týdně, aby byla zaručena maximální ochrana.

Používání alarmu

Tento bazénový alarm je určen k nepřetržitému hlídání bazénu. Když budete chtít v bazénu plavat, musíte vložit klíč. K přepnutí alarmu do režimu plavání musí dospělý umístit do oblasti na ploše hlavního tělesa alarmu označené KEY (klíč) magnetický klíč a zároveň stisknout červené tlačítko. Alarm potvrdí dlouhým pípnutím, že přešel do režimu plavání. Kontrolka na alarmu bude pořád blikat červeně, když bude alarm v režimu plavání. Tehdy můžete bazén používat, aniž by se alarm spustil.

Až všichni plavci vyjdou z bazénu a voda se uklidní, alarm se automaticky po třech minutách od uklidnění hladiny přepne do režimu ochrany. Pomocí dlouhé sirény oznámí, že je opět v režimu aktivní ochrany a začne blikat zelená kontrolka na hlavní jednotce.

Když budete chtít zapnout ochranu hned, počkejte, až se voda uklidní a potom stiskněte červené tlačítko na panelu hlavní jednotky. Tím se alarm aktivuje okamžitě.

Když zazní výstražná siréna, NEJPRVE okamžitě zkontrolujte, zda v bazénu nedošlo k nebezpečné situaci. Po vyřešení situace ztlumte alarm ČERVENÝM tlačítkem a zařízení se vrátí do režimu ochrany.

Signalizace vybitých baterií

Alarm je vybaven signalizací vybitých baterií. Když bude potřeba vyměnit baterie, alarm každých osm vteřin pípne. Výměna baterií je popsaná v bodě 5 a 6 instalace.

Zazimování bazénového alarmu

Když budete bazén na zimu zakrývat a zavírat, vyjměte hlavní těleso alarmu z bazénu a vyjměte z něj baterie. V zimě uložte hlavní těleso alarmu ve vnitřním prostoru. Alarm by se měl z bazénu vyjmout, jakmile teplota vzduchu začne klesat pod 0 °C. Při uložení na zimu vyjměte baterie z hlavní jednotky i ze vzdálené sirény. Při zamrznutí vody v bazénu by se zařízení poškodilo. Na poškození mrazem se nevztahuje záruka.

Bezpečnostní pokyny

11. Je nutné, abyste po zaznění alarmu reagovali rychle, protože k utopení může dojít během tří minut.
12. Nikdy nenechávejte děti v blízkosti bazénu bez dozoru.
13. Po instalaci je třeba jednou týdně prověřit, zda je systém v dobrém provozním stavu.
14. Bezpečnost bazénu zvyšují ochranné bariéry. Kolem bazénu by měl být vždy nainstalovaný ochranný plot s vrátky vybavenými dveřním alarmem, aby byla odpovědná osoba informovaná o nedovoleném vniknutí do prostoru bazénu.
15. Alarm je třeba nainstalovat do prostoru, kde budou zvukové signály dobře slyšet.
16. Udržujte správnou hladinu vody, protože jak příliš vysoká, tak i nízká hladina vody může spustit falešný poplach nebo způsobit, že alarm pád nezaznamená.
17. Buďte připraveni na řešení nouzové situace, pokud k ní dojde. Mějte pro ni připravený plán postupu a v blízkosti bazénu funkční telefon. Abyste maximálně předešli nouzovým situacím, dodržujte prosím tato základní bezpečnostní pravidla:
18. Vždy udržujte vodu v bazénu čistou a průhlednou. V bazénu, ve kterém je zelená voda (v důsledku nesprávné údržby), nemusí být vidět dítě ani dospělý, kteří do vody spadli a jsou na dně. V takovém případě se prodlužuje záchranná akce a ztrácejí se cenné vteřiny. To je velice nebezpečná situace.
19. Na děti v blízkosti bazénu je třeba pozorně dohlížet.
20. Když je v bazénu více lidí nebo dětí, musí se zvýšit dohled.
21. Naučte svoje děti co nejdříve plavat.
22. Nedovolte dětem, které neumějí plavat, vstupovat do bazénu bez nasazené záchranné vesty.
23. Vždy udržujte vodu čistou a průhlednou, aby byly vidět všechny předměty na dně bazénu.
24. Naučte se záchranné techniky, obzvláště u malých dětí.
25. Nenechávejte u nehlídaného bazénu plavat na hladině hračky nebo jiné předměty. Představují lákadlo pro děti, aby vlezly do bazénu.
26. Zakažte běhání kolem bazénu.
27. Bazénovou chemii ukládejte mimo dosah dětí.
28. Když teplota vody poklesne pod 0 °C, musí se alarm vyjmout, protože by došlo k jeho poškození.
Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

 • Autorizovaný e-shop
 • Výhodné akce
 • Většina produktů skladem
 • Rychlé doručení
 • Platba kartou
 • Více než 30 let zkušeností