Po–Pá 8.00–15.00 h
BAZENY.cz

V případě, že se rozhodnete zprovoznit si bazén a zastřešení sami, připravili jsme pro Vás průvodce jarním zprovozněním krok za krokem. V tomto případě věnujte pozornost následujícím informacím.

Důležité zásady přípravy bazénu

Zprovoznění bazénu po zimě doporučujeme provádět v případě, že teplota bazénové vody přesáhne 10°C. Při těchto teplotách se totiž zvyšuje riziko růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganismů, a je proto tedy nutné zahájit údržbu bazénové vody. Když zprovozníte bazén v této době, nepochybně se vyhnete následným zbytečným problémům s údržbou bazénové vody.

Pokud jste při zazimování bazénu a technologie postupovali podle našeho doporučení, jsou odpojena čerpadla a ostatní technologie (UV lampa, solnizátor, ionizace, šesticestný ventil atd.), je odpuštěna bazénová voda a na hladině jsou umístěny dilatační plováky.

Zprovoznění bazénové technologie

Čištění bazénu

 • Vyndejte z bazénu dilatační plováky (případně PET lahve použitých jako náhradu) a pomocí síťky umístěné na teleskopické tyči odstraňte z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.).
 • Zatáhněte všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového či protiproudého čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu.
 • Pokud byla demontována čerpadla, namontujte je zpět i s ostatní technologií. Při zpětné montáži jsou všechna spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení s těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží zkontrolujte čistotu dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažením opatřete „O“ kroužky vhodným prostředkem (doporučujeme nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a následnému poničení těsnění). To platí zároveň pro montáž ostatních spojovacích prvků (např. šesticestného ventilu). Dbejte také na opatrné utahování plastového šroubení, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
 • Otevřete ventily a po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud bazénová voda uniká, je potřeba spoj dotěsnit. Dotěsnit můžete například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů.
 • Než spustíte filtrační čerpadlo, přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „filtrace“. Zároveň se ujistěte, že skimmer není poškozen, nebo v něm není zachycen žádný cizí předmět. Také zkontrolujte, že je uvnitř skimmeru umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot. Také kotrolujte čistotu vlasového filtru oběhového čerpadla.
 • Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla a zkontrolujte těsnost všech demontovatelných spojů. Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů uvedených v odstavci 4.
 

!!! Důležité upozornění: nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu, když je zapnuté oběhové čerpadlo. Mohlo by dojít k jeho poškození!

 • V případě, že je Váš bazén vybaven protiproudem, postupujte stejně, jako je uvedeno výše. Po spuštění protiproudu se přesvědčte, že všechny spoje i ovládací prvky jsou utěsněny. Otestujte také elektropneumatické ovládání (tlačítko uvnitř skeletu). To musí čerpadlo protiproudu vypnout i zapnout.
 

!!! Důležité upozornění: kontrolu těsnosti všech spojů provádějte každý týden. I přesto, že byla správně provedena montáž, může dojít vlivem teploty bazénové vody i provozem k tomu, že se některé spoje můžou uvolnit. Následné problémy s únikem vody do prostoru technologie pak mohou samotný provoz bazénu značně zkomplikovat.

Důležitá pravidla údržby bazénové vody při vstupu do nové sezóny

Nejdůležitějším faktorem pro údržbu bazénové vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a volného chlóru (Cl). Předepsané hodnoty pH se pohybují v rozmezí pH 7,2 – 7,6, hodnoty pro chlór jsou 0,1 - 0,6. Obě hodnoty lze měřit běžně dostupnými testery. Měření hodnot pH i volného chlóru je dobré provádět vždy ve stejnou denní dobu (doporučujeme ráno po ukončeném filtračním cyklu). Hodnoty pH i chloru se mohou během dne výrazně měnit v závislosti na různých faktorech jako je třeba sluneční záření nebo míra koupání osob v bazénu.

Hodnoty pH vody změřte po napuštění bazénové vody do provozní výšky. V případě, že bude nutná korekce hodnot, používejte vždy jen doporučené chemické prostředky. Zároveň dodržujte přiložené návody k jejich aplikaci a uchovávejte je na bezpečném místě.

TIP: Jestliže měřením pH vody zjistíte větší odchylku než dva stupně, použijte prostředek na snížení pH v menších dávkách, než je uvedeno v návodu a rozdělte snižování hodnoty pH klidně i do několika dní.

 

Jak postupovat při chemické úpravě vody

V případě, že pro údržbu bazénové vody používáte jenom chemické prostředky, změřte hodnotu volného chlóru v bazénové vodě a popřípadě aplikujte daný prostředek podle návodu. Pamatujte, že chlorové tablety nesmějí být umístěny ve skimmeru po delší dobu (zejména při vypnutém oběhovém čerpadle). V opačném případě se v potrubí a ve skimmeru tvoří velmi vysoká koncentrace chloru, která může výrazně poškodit vlastní technologii.

Chlorové tablety je nejvhodnější umístit do plovoucích dávkovačů chlóru (tzv. plováků). Při používání chlorových tablet je třeba dbát na častou kontrolu koncentrace volného chlóru. Jestliže je přechlorování dlouhodobější, může dojít k viditelným změnám barevnosti skeletu bazénu nebo folie. Přechlorování podporuje také případný vznik koroze na kovových součástích technologie bazénu i zastřešení.

Postup při ostatních úpravách vody

Jestliže při údržbě bazénové vody používáte UV lampu, je v tomto případě také nutné dodržet příslušné hodnoty pH. V průběhu provozu může dojít ke zhoršení kvality bazénové vody, proto je vhodné mít v záloze i podpůrný chlorový přípravek. I pokud pro údržbu bazénové vody používáte ionizátor, je nutné doporučené hodnoty pH dodržet. V posledním případě je vhodné kontrolovat pomocí testeru i přítomnost procenta mědi (Cu) ve vodě.

Dbejte na to, aby nedošlo k překročení doporučených hodnot. Jestliže k tomu dojde, odstavte zařízení na několik dní z provozu a znovu změřte hodnotu mědi. Při zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na plný výkon na několik filtračních cyklů, poté změřte testerem hodnotu mědi. Jestliže bude voda měď obsahovat, pak nižte výkon řídící jednotky na hodnoty uvedené v návodu. V případě, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality vody, aplikujte podpůrný chlorový přípravek (mějte v záloze).

I pokud pro údržbu bazénové vody používáte solnizátor (mořskou sůl, NaCl), je také nutné dodržovat doporučené hodnoty pH. Při zprovoznění bazénu po zimě nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu volného chlóru a zařízení nastavte dle návodu. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomu určené.

Další doporučení a rady

Když zprovozňujete bazén po zimě (dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii) může se stát to, že voda ztratí původní barvu a vypadá kalnější, nebo získá zabarvení apod. Tento jev je zcela běžný kvůli dopuštění nové vody, aplikaci chemických prostředků a opětovné spuštění technologie. Bazénová voda totiž na tyto podněty přirozeně reaguje, a proto může k těmto reakcím docházet. Proto vždy dejte přednost prodloužení filtračních cyklů před aplikací dalších chemických prostředků či zvyšováním výkonu řídících jednotek instalovaného zařízení. Jestliže filtrační cyklus prodloužíte, doporučujeme provést zároveň propláchnutí filtračního media dvěma dlouhými cykly.

 

 

Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

 • Autorizovaný e-shop
 • Výhodné akce
 • Většina produktů skladem
 • Rychlé doručení
 • Platba kartou
 • Více než 30 let zkušeností