Po–Pá 8.00–17.00 h
BAZENY.cz

Aby Vám venkovní bazén a jeho vybavení fungovalo bezproblémově i v dalším roce, musí se připravit na zimní období, kdy bude mimo provoz. Můžete využít služeb profesionálně vyškolených techniků, kteří Váš bazén a jeho technologii nejenom odborně „zazimují“, ale odpoví Vám i na Vaše otázky, které se týkající obsluhy technologie a řešení možných problémů s údržbou bazénové vody. Technik Vám bazén profesionálně zazimuje (případně použije chemické přípravky určené pro zazimování bazénové vody) a vysvětlí Vám každý krok podrobně.

Jestliže se rozhodnete pro zazimování bazénu svépomocí, pročtěte si pečlivě níže uvedený návod, jak správně postupovat během zazimování bazénu, který Vám poradí, jak správně zajistit Váš bazén v zimním období.

Zazimování bazénu a bazénového příslušenství

Vhodná doba pro zazimování bazénu je když teplota bazénové vody klesne pod 10°C. Jestliže teplota bazénové vody nepoklesne pod tuto hranici, měla by být veškerá nainstalovaná technologie stále v provozu. Po skončení koupací sezóny (tzn. zhruba v době, kdy teplota bazénové vody klesne pod 20°C) Vám doporučujeme zkrácení provozu technologie (oběhového čerpadla) zhruba o 2/3 původního nastavení. V provozu nechte i další zařízení, která bazénovou vodu udržují (UV lampa, ionizátor, zařízení na bázi mořské soli, apod.). Jestliže používáte pro údržbu bazénové vody pouze bazénovou chemii, je nezbytné kontrolovat zhruba každé dva týdny hodnoty pH a chlóru v bazénové vodě. V případě potřeby upravte tyto hodnoty na doporučené rozmezí.

Nerezové schody do bazénu
 

Proč je vhodné provádět zazimování bazénu v podzimních měsících?

Když teplota bazénové vody klesne pod 10°C snižují se procesy množení bakterií, řas a mikroorganismů na minimum. Doporučujeme, aby byla bazénová voda při procesu zazimování bazénu čistá a s upraveným pH (pro kvalitní a dlouhodobé zazimování). Nezapomeňte vyluxovat dno a stěny bazénu. Když bude bazén dokonale vyčištěn, bude jeho zprovoznění na jaře o to snažší.


Písková filtrace:

 1. Prostřednictvím funkce na pískové filtraci „proplach“ proveďte řádný proplach filtru. Proplach je jedna z poloh šesticestného ventilu, který je součástí filtrační nádoby. Tuto funkci nechte v provozu raději delší dobu. O tom, že je filtrační písek dokonale propláchnut Vás ubezpečí vzhled vypouštěné bazénové vody, která musí být čistá. Pokud je filtrační písek stoprocentně čistý, máte provedenou přípravu i na jarní období.
 2. Nezapomeňte: při funkci „proplach“ bude z šesticestného ventilu odtékat (relativně silným proudem) bazénová voda, která by tak mohla zatopit místo umístění technologie (filtrační nádoby). Pokud není šesticestný ventil připojen na odpadní potrubí, můžete pro odvod odtékající vody využít vysavačovou hadici. Koncovku hadice upevněte náležitým způsobem (nesmí dojít k jejímu uvolnění).
 3. Doporučujeme také upravit bazénovou vodu na ideální hodnotu Ph (7,2 – 7,6).

Skimmer:

 1. Ze skimmeru vyndejte košík na hrubé nečistoty a koncovku hadice vysavače umístěte do dna skimmeru (můžete také použít i nástavec tzv. hadicový trn). Dno skimmeru a nástavec je vybaven závitem. Přišroubujte nástavec lehce do dna skimmeru (na max. 1-2 závity). Některé typy bazénů nemají skimmer vybaven závitem ani nástavcem (trnem). V tomto případě vsuňte koncovku vysavačové hadice přímo do sání skimmeru. Pro další odpuštění bazénové vody využijte funkci šesticestného ventilu „odpad“.
 2. Nezapomeňte: Pro tuto funkci musíte použít mechanický vysavač, který je ponořen i s hadicí na dno bazénu. Jestliže spustíte oběhové čerpadlo a na šesticestném ventilu zvolíte funkci „odpad“, je důležité nezapomenout, že vypouštěná voda bude odtékat z šesticestného ventilu relativně silným proudem. Je tedy potřeba použít vhodnou hadici na odvod této vody z místa umístění technologie (filtrační nádoby). V případě, že máte šesticestný ventil napojen na odpadní potrubí, nemusíte tento problém řešit.
 3. Výšku hladiny bazénové vody je důležité snížit pod veškerou namontovanou technologii (tzn. cca 10-20 cm pod technologické prostupy (tj. trysky, skimmer a hlava protiproudu). Jestliže máte plastový skelet bazénu s vestavěným schodištěm (schody přes roh, v laguně apod.), je nutné upustit hladinu bazénové vody na úroveň 2. schodu.

Příslušenství:

 1. Důležité je také demontování reflektoru či bazénového světla z bazénu. Vyndejte středový plastový rámeček, pod nímž je uložen 1 samořezný šroub. Tento šroub vyšroubujte, nakloňte tělo světla směrem do bazénu a jemným tahem nahoru světlo vyjměte. Na těle světla ze zadní strany je připojen dostatečně dlouhý připojovací kabel, který uvolněte a světlo postavte na vrchní okraj bazénu.
 2. Pokud je Váš bazén vybaven nerezovým žebříkem či schůdky, doporučujeme jejich vyjmutí a ošetření přípravkem Silichrom.
 3. Poté, co je bazénová voda odpuštěna, je důležité odpustit i filtrační nádobu. Ve spodním dílu vypouštěcí nádoby jsou umístěny dva vypouštěcí šrouby. Povolte menší šroub (ten je určen pro vypouštění vody). Filtrační nádobu lze vypouštět i dalším způsobem - rozpojte šroubové spoje u šesticestného ventilu, uvolněte velkou převlečnou matku a vyjměte celý ventil směrem vzhůru. Doporučujeme otočit pákou ventilu do mezi polohy (poloha mezi jednotlivými funkcemi). Ventil uschovejte. Poté můžete začít s vysáváním vody z filtrační nádoby (to provádějte pomocí vodního vysavače).

DůležitéVětší z obou šroubů je určen pro výměnu filtračního média - nepovolovat!

 1. Důležité je ponechat vypouštěcí šroub během celého zimního období volný (vyšroubovaný). Doporučujeme demontovat manometr tlaku a odstranit z něj veškerou vodu, protože by mohlo dojít k jeho nenapravitelnému poškození.
 2. Do odpuštěné filtrační nádoby s pískem použijte malé množství dezinfekčního prostředku (např. Sava určeného pro bazény).
 3. Oběhové čerpadlo zcela odpojte (doporučujeme uskladnit jej na teplém a suchém místě). Můžete ponechat čerpadlo v šachtě, ale pak je nezbytné vyšroubování vypouštěcího šroubu (ten je umístěn na spodní straně těla čerpadla). Poté je nutné odšroubovat víko vlasového filtru a vytáhnout těsnění.
 4. Dalším krokem je zazimování protiproudu (pokud je součástí výbavy bazénu). Během zazimování protiproudu je důležité vyšroubovat vypouštěcí šroub na těle čerpadla a odpojit šroubení (výtlak, sání) ze strany vlastního čerpadla. Uzavírací ventily musí zůstat otevřené. Vypouštěcí šroub čerpadla je umístěn na spodní straně těla protiproudového čerpadla.

Ventily a potrubí:

 1. Po absolvování předcházejících bodů je důležité otevřít všechny uzavírací ventily (sání, výtlak technologie, sání a výtlak protiproudu) a přesvědčit se, že v technologii nezůstaly žádné zbytky vody (tuto kontrolu můžete udělat pomocí vodního vysavače, případně pomocí stlačeného vzduchu). O volnosti (průchodnosti) potrubí je nezbytné se přesvědčit i nějakou dobu po odstavení bazénu (občasná vizuální kontrola je dostačující). 

Bazén:

 1. Dalším krokem je zabránit zamrznutí bazénové vody (na hladině bazénu se nesmí utvořit souvislá vrstva ledu). Pro dostačující dilataci případné vrstvy ledu Vám stačí použít tzv. dilatační plováky. Ty si můžete v dostatečném množství nakoupit (pro bazén 3x6 metrů je ideální 12 kusů dilatačních plováků). Vzájemným spojením plováků dojde k vytvoření řetězu, který je potřeba rozložit po celé délce úhlopříčně na hladinu bazénu. Doporučujeme investovat do pořízení dilatačních plováků, ty mají totiž oproti PET lahvím hned několik výhod. Mnohem lépe se skladují, mají trvalou výplň a jsou také mnohem estetičtější než plastové lahve.
 2. Závěrečným bodem je aplikace zazimovacího prostředku do bazénové vody. Při aplikaci zazimovacího roztoku je nutné postupovat dle instrukcí, které jsou uvedeny na zakoupeném roztoku (obvykle uváděn poměr množství zazimovacího roztoku na 1 m3 vody). U těchto přípravků také bývá omezená doba ochrany bazénové vody.

Další upozornění a tipy, co zkontrolovat.

Ujistěte se, že v žádné z částí technologie bazénu zůstaly zbytky vody (čerpadla, filtrační nádoba, potrubí apod.). Technologie (potrubí) je vyspádována a to buď do bazénu, nebo do technologické místnosti, případně do šachty (strojovny). V některých případech je po dráze vedení potrubí odvodňovací jímka. V té je důležité rozpojit všechna šroubení či ventily a nechat je rozpojené po celou zimu.

Jsou-li na technologii (potrubí) rozložena šroubení či šroubované záslepky sloužící k odvodnění „mrtvých“ míst, povolte je a ponechte je během zimního období otevřené. V některých případech to můžete řešit povolením kulového ventilu (např. u tzv. bypassů).

Hladina bazénové vody musí být v průběhu zimního období pod úrovní jakýchkoli technologických prostupů (trysek, skimmeru, protiproudu apod.). Je důležité pohlídat, aby se hladina vody nezvýšila vlivem dešťových a sněhových srážek. Jakmile by hladina vody v zazimovaném bazénu stoupla, je nutné zajistit její odpuštění (například pomocí ponorného čerpadla). Úroveň vody nesmí dosahovat ke spodním hranám technologických prostupů (viz. bod 7).

Vypněte centrální hlavní vypínač (proudový chránič), aby nedošlo ke spuštění motoru či rozsvícení světla „nasucho“ (bez vody).

Jestliže je bazén opatřen zařízením na bezchlórovou úpravu vody (UV lampou, desinfekčním ionizátorem nebo zařízením na údržbu bazénové vody pomocí mořské soli) je vhodné zazimovat i toto příslušenství dle návodu k obsluze. Dále je nezbytné, abyste demontovali řídící jednotky těchto příslušenství a uložili je na suchém, teplém místě. V případě solonizační jednotky je potřebná demontáž vlastní cely.

Solární plastové absorbéry (kolektory) doporučujeme zazimovat ještě před zazimováním samotného bazénu. Již první mrazík na nich totiž může způsobit neopravitelné škody. V tuto dobu totiž už intenzita slunce na ohřev bazénové vody nestačí, a jestliže je zařízení bez provozu, dlouho stojící voda se v kolektorech kazí. Na každé sestavě je umístěna jedna či více odvodňovacích zátek, které odšroubujte a po vykapání vody je vraťte zpět (nezapomeňte je našroubovat zpět). U malospádových střech je potřeba kolektory nadzvednout - nebo u náročněji uchycených panelů kolektory profouknout vzduchovačem, který tak zaručí jejich 100% odvodnění a vysušení. Na poškození způsobené roztržením mrazem v důsledku špatného odvodnění (nebo proražením ostrým předmětem) se nevztahuje záruka. Nezapomeňte vypnout automatiku solárního ohřevu patřičným jističem.

Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

 • Autorizovaný e-shop
 • Výhodné akce
 • Většina produktů skladem
 • Rychlé doručení
 • Platba kartou
 • Více než 30 let zkušeností