Značkový e-shop bazénového specialisty č. 1 v ČR

Bazénové osvětlení a elektroinstalace

 

Tři základní požadavky na osvětlení v prostorách bazénu:

  • požadavky kladené hygienickou normou na osvětlení
  • požadavky na bezpečnost elektrických zařízení
  • estetické požadavky

Světelný návrh vychází z projektové fotodokumentace interiéru a z konzultace s architektem a světelným technikem. Co se týče estetických požadavků je potřeba zvážit vzhled osvětlovaných prostorů a volbu osvětlovacích zařízení. Velkou roli hrají povrchy stěn, podlah v bazénovém prostoru, včetně vodní plochy. Každý povrch má totiž koeficient odraznosti, která nám říká, kolik procent světelného toku se od povrchu odrazí.

V prostorech, kde je bazén využíván i ve večerní době, musí být nainstalováno umělé osvětlení, včetně osvětlení vodní hladiny. Toto osvětlení by nemělo oslňovat, ale mělo by být dostatečné z hlediska bezpečnosti a zároveň odpovídat hygienickým předpisům.

Podle velikosti a komfortu bazénu se instalují různé druhy osvětlovacích těles. Velmi důležité je umístění světel tak, aby dobře osvětlovala prostor kolem bazénu.  Je také dobré se přesvědčit, zda u světel, které budou dlouho a často svítit lze používat úsporné žárovky. Pro bodová a silná světla se hodí halogenové žárovky.

Podvodní světla mohou být zabudované do stěn nebo u dna bazénu, případně mohou být zabudovaná do vstupních schůdků. Pro osvětlení bazénu zevnitř se jedná především o reflektorová svítidla s halogenovými žárovkami.

Bazény a bazénové haly patří k prostorům, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem vzhledem k vlivu vlhka, mokru, vodivému okolí či stavu spotřebičů. Instalace všech elektrospotřebičů, zásuvek, vypínačů i svítidel musí odpovídat příslušným předpisům (vzdálenosti od kovových částí, uzemnění vodovodních a plynovodních rozvodů, apod.).

(Tip: Čistě bílá stěna odráží až 90% dopadajícího světla, proto se z důvodu oslnění doporučují matné povrchy.)

Související články

frame-scrollup