eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Tepelné čerpadlo

Vnitřek tepelného čerpadlaNa podobném principu jako tepelné čerpadlo pracuje například chladnička. V ní se přečerpává energie chlazených potravin na teplo, které se odvětrává radiátorem na zadní straně chladničky. Přečerpává tedy nízkou teplotu uvnitř chladničky na teplotu vyšší, než je teplota v místnosti.

S tepelným čerpadlem je to stejné – může odebrat teplo například vodě o teplotě 8°C a a zvednout její teplotu až na 50°C. Aby se však zvýšil teplotní potenciál, je nutné dodat určitou energii kompresoru, který stlačuje pracovní látku.

Princip funkce tepelného čerpadla je tedy jednoduchý. Stlačené kapalné teplonosné médium se rozpíná v expanzivním ventilu a ve výparníku mění své skupenství na plyn (páru). Díky tomu se ochladí na nízkou teplotu a přejímá teplo ze svého okolí (z vody, země, nebo vzduchu) a ohřívá se.

Plynné teplonosné médium je nasáváno a stlačováno kompresorem. Stlačení plynu a dodáním práce kompresoru dojde ke zvýšení teploty plynu. V kondenzátoru zkapalní a zvýší teplotu kondenzátoru obvykle na 55°C. Kondenzátor je konstruován jako výměník, ve kterém je získaná energie předávána do vody okruhu vytápění. Tento cyklus se opakuje.

TIP: Potřebujete tepelné čerpadlo do bazénu? Potom využijte naší nabídky tepelných čerpadel pro bazény.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo si bere teplo na jedné straně systému, zvyšuje teplotu teplonosné látky v soustavě a předává jej do bazénové vody – jinak řečeno, odebírá energii o nízké teplotě z okolního vzduchu, půdy nebo vody, pomocí kompresoru tuto energii přečerpává na vyšší teplotní hladinu a předává ji pro potřeby vytápění bazénové vody. Tepelné čerpadlo je spouštěno na základě teploty vody v bazénu nebo pomocí automatiky bazénové technologie.

Efektivitu pracovního cyklu tepelného čerpadla vyjadřuje topný faktor (poměr elektrického příkonu kompresoru a tepelného výkonu, který z tepelného čerpadla získáme). Topný faktor a celý ekonomický efekt tepelného čerpadla závisí na dvou teplotách – na teplotě prostředí, z něhož teplo odebíráme, a na teplotě vody v topném systému. Hraniční teplota na straně odběru tepla je zhruba 5°C.

Při nižší teplotě se však sníží účinnost tepelného čerpadla tak, že se jeho provoz nevyplatí. Provoz je celkově poměrně finančně náročný. Čerpadla se v okamžiku, kdy distributoři elektřiny přestávají tepelná čerpadla podporovat levnými tarify za elektrický proud, přestávají vyplácet.

Související články

frame-scrollup