eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Elektrické topení

Průtokové bazénové topení se skládá z tělesa topení vyrobeného z tvrzeného PVC, el. skříňky topení, topné spirály, provozního a bezpečnostního termostatu a pákového snímače průtoku.

Montážprůtokové bazénové topení

Průtokové bazénové topení se montuje zásadně za filtrační zařízení bazénu. Je-li použit automatický nebo poloautomatický dávkovač chemikálií, musí být zapojen až za topením. Topení je třeba umístit tak, aby při vypnutí filtračního zařízení nemohla z tělesa topení odtéci samovolně bazénová voda a topení se nezavzdušňovalo. Pracovní poloha je vodorovná se směrem průtoku od el. skříňky topení. Připojení topení do filtračního systému se provádí lepením D 50 mm.

Elektrické připojení topení smí provádět pouze odborník s příslušnou kvalifikací dle platných předpisů. Připojení se provádí kabelem CYSY nebo CGSG o průřezu a počtu žil dle výkonu topení. Topení musí být pevně připojeno k el. síti pomocí rozvaděče, který obsahuje prvky použité v doporučeném schématu zapojení. Topení nesmí být v provozu když není v chodu filtrační zařízení a neproudí voda topením. Světlost výstupního potrubí nesmí být menší než vstupního. Do výstupu topení se nesmí zařazovat žádný uzavírací ventil nebo kohout mimo armatur doporučených výrobcem. Po montáži je nutné provést výchozí revizi dle platných ČSN.

Technické a provozní parametrydetail bazénového topení

napětí 3x 230V 3x 400V
příkon 4 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW
maximální teplota vody 45 °C
minimální průtok 2m3 / hod
obsah Cl ve vodě max 1mg/l
kyselost vody pH 7,0 - 7,4

 

Související články

frame-scrollup