eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Stavební příprava pro bazény

 

Stavební příprava bazénu ALBISTONE

Stavební práce  při realizaci bazénu jsou realizovány postupně a celý proces zahrnuje několik kroků.

1. Zaměření

 • vykolíkováním
 • vysypáním pískem

2. Přípravné zemní práce

 • výkop
 • příprava odvodnění
 • příprava odvodnění
 • umístění šachty filtrace  A 
 • umístění šachty protiproudu  B 

3. Vyrovnání dna výkopupohled na průřez bazénu

 • štěrk nebo kámen
 • uložení části drenážního kompletu  C 
 • odvodňovací potrubí, není-li drenážní komplet  D 

4. Odvodnění základové desky

 • instalace drenážního potrubí
 • odpadní potrubí  D 

5. Vyrovnání dna výkopu

 • jemný štěrk

6. Armování základové desky

 • kari síť pod skeletem bazénu a technologických šachet

7. Betonáž dna výkopu

 • dodržení maximální roviny základové desky bazénu  F  a šachet  E 
 • výška základové desky je závislá na výšce bazénu  F 
 • Doporučujeme:
 • před dodávkou skeletu bazénu opatřit základovou betonovou desku bazénu
 • tvrzeným polystyrenem (zvýšené tepelně-izolační vlastnosti)

8. Příprava základové desky

 • Příprava základové desky  G  a skeletu bazénu  H  před uložením do montážního prostoru
 • Doporučujeme: (množná součást dodávky)
  geotextilie, polystyren - tepelná izolace boků skeletu bazénu

9. Práce prováděné dodavatelem

 • uložení skeletu bazénu a šachet do montážního prostoru
 • v součinnosti s odběratelem
 • šachta kruhová (filtrační technologie)  I 
 • šachta obdélníková (protiproud)  J 
 • instalace čerpadla drenážního kompletu
 • kompletní instalace technologie
 • zkouška těsnosti zavodněním technologie

10. Práce prováděné objednatelemvenkovní bazén

 • zpevnění skeletu bazénu armováním před započetím betonáže

11. Příprava bazénu před obetonováním

 • rozepření skeletu bazénu
 • bednění min 30cm od stěny bazénu

12. Obetonování

 • postupné dopouštění vody a betonování
 • upozornění
  výška betonu je závislá na výšce případné dlažby.

13. Upozornění

 • výška betonu je závislá na výšce případné dlažby

14. Obetonování

 • beton do výše cca 30 cm od horní hrany bazénu

15. Příprava terénu

 • srovnání terénu před konečnými úpravami

16. Podkladová deska pod dlažbu

 • výška je závislá na výšce případné dlažby
 • pozor na umístění propojovací krabice světla v úrovni dlažbyzastřešení bazénu na zahradě

17. Konečná úprava okolí bazénu

 • dlažba
 • v případě umístění zastřešení bazénu je nutné dodržení maximální
  roviny dlažby pro umístění pojezdových prvků budoucího zastřešení

18. Objednávka zastřešení bazénu

 

Související články

frame-scrollup