eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Odvlhčovače vzduchu v bazénových halách

 

Pro stanovení množství odpařené vlhkosti z povrchu hladiny bazénu se používají empirické hodnoty, které lze nalézt v odborné literatuře. Z nich se pak vypočtou nároky na větrání.
Orientační hodnoty pro stanovení nároků na větrání jsou - v zimním období V = 11 m3/(h.h2.),
                                                                                           - v přechodném období V = 16 m3/(h.h2.),
                                                                                           - v letním období V = m3/(h.h2.).

Odvlhčovač pracuje podobně jako tepelné čerpadlo. Vlhký vzduch je nasáván přes výparník, kde se ochladí na lamelách výparníku. Vzniklá voda odtéká do kondenzátní vany a odtud je odváděna mimo zařízení. Odvlhčovače mohou být mobilní, nebo nastálo umístěné.

Výhody odvlhčovačů: - vyrábějí se z kvalitních nekorodujících materiálů a dokážou udržet vlhkost vzduchu v rozmezí 20 – 80%.
                                   - odstraňují vzdušnou vlhkost
                                   - zamezují kondenzaci páry a následně zabraňují tvorbě plísní na konstrukcích.

Odvlhčovací jednotky mohou být lokální, které se umisťují přímo v odvlhčovaném prostoru, nebo centrální, které jsou umístěné v oddělené technické místnosti mimo bazénovou halu.

bazén se zastřešenímLokální kondenzační odvlhčovací jednotky jsou vhodné pro malé a střední rodinné bazény. Obstarávají potřebné vzduchotechnické činnosti nutné pro provoz bazénu, udržují zadanou teplotu v bazénovém prostoru, doporučenou vlhkost a zajišťují maximální hygienickou dávku čerstvého vzduchu. Pracují na principu kompresorového chladícího okruhu jako kondenzační odvlhčovače s efektem zpětného získávání tepla do upraveného vzduchu. V jednotce, v níž jsou integrovány výparník i kondenzátor, cirkuluje vzduch. Tyto jednotky mohou být umístěny na podlahu, nebo zavěšeny na stěnu. Nevýhodou umístění jednotky v prostoru bazénu je relativní hlučnost zařízení. Proto je potřeba najít vhodné místo z pohledu dobré funkce, bezpečnosti i architektonického vzhledu místnosti. Pro rodinné bazény o ploše vodní hladiny 10 – 85 m2 se používají odvlhčovací jednotky s odvodem zbytkového tepla do vody nebo bez něj o výkonech 1500 až 3000 m3 za hodinu.

Centrální odvlhčovací jednotky jsou určeny pro bazény o ploše větší než 50 m2. Používají se bazénové „klima-jednotky“ s možným napojením na potrubí z centrální vzduchotechniky. Některé typy klima-jednotek mohou být napojeny na okruh bazénové vody, a pak tato klima-jednotka kontroluje a řídí teplotu bazénové vody i teplotu a vlhkost prostoru. Komfortní typ navíc monitoruje a řídí ekonomický způsob provozu a podílu čerstvého vzduchu v závislosti na podmínkách u bazénu i mimo něj. Při umístění jednotky mimo bazén je zaručen komfort provozu (bezhlučnost), ale je třeba počítat již v projektu s rozvody vzduchu, typem a umístění vyústek pro přívod a odvod vzduchu z místností. Správně navržené a provozované odvlhčovací zařízení zajišťuje příjemný a hospodárný provoz při požadované teplotě i vlhkosti vzduchu.

Pozn.: Odvlhčovač upravuje především vlhkost vzduchu, ale zcela nezamezí orosování oken. To je nutné řešit vhodnými okny s dobrým součinitelem prostupu tepla u skla i rámu a odpovídajícím způsobem ofukováním oken (např. pod ně umístit konvektory apod.).

Související články

frame-scrollup