eshop@albixon.cz Po-Pá: 6:30 – 15:00
Bazén a zastřešení jedna radost

Jak zprovoznit bazén po zimě?

S příchodem jara nastává ten správný okamžik příprav Vašeho bazénu na nadcházející sezonu.

Kazí Vám představu koupání skutečnost, že Váš bazén je stále v zimním spánku a místo křišťálově čisté, teplé vody je bazén poloprázdný a na hladině plují dilatační plováky? Pak právě Vám doporučujeme využít služby našich odborně vyškolených techniků a objednat si u naší společnosti jarní zprovoznění Vašeho bazénu, nebo využít služby zprovoznění zastřešení. Po domluvě Váš bazén včetně technologie „nastartujeme“ na novou sezónu odborným způsobem. Zároveň opravíme případné drobné závady, poradíme Vám a zodpovíme Vaše dotazy. Také Vás seznámíme s naší stále se rozšiřující nabídkou bazénového příslušenství a doplňující technologie, které Vám maximálně usnadní údržbu bazénu. V případě, že se rozhodnete zprovoznit si bazén a zastřešení sami, pak jsme pro Vás připravili „průvodce jarním zprovozněním krok za krokem“. V tomto případě věnujte pozornost následujícím informacím.

Hlavní zásady přípravy bazénu

Jarní zprovoznění bazénu doporučujeme provádět tehdy, když teplota bazénové vody přesáhne 10°C. Při těchto teplotách se zvyšuje možnost růstu řas, tvorba a množení bakterií a různých mikroorganismů, proto je tedy nutné zahájit údržbu bazénové vody. Pokud zprovozníte bazén v této době, nepochybně se vyhnete následným zbytečným problémům s údržbou bazénové vody. Pokud jste v zimním období postupovali podle našeho doporučení, týkající se zazimování bazénu a technologie, máte odpojena čerpadla a ostatní technologii (UV lampu, solnizátor, ionizaci, šesticestný ventil apod.), odpuštěnu bazénovou vodu a na hladině umístěny dilatační plováky.

Zprovoznění bazénové technologie:

  • Vyjměte z bazénu dilatační plováky (případně PET lahve použitých jako náhradu) a pomocí síťky umístěné na teleskopické tyči odstraňte z bazénu hrubé nečistoty (listí, jehličí, větvičky atd.).
  • Zavřete všechny ventily technologie (sání, výtlak oběhového, případně protiproudého čerpadla) a začněte dopouštět bazénovou vodu.
  • Namontujte zpět čerpadla (pokud byla demontována) a ostatní technologii.
  • Při zpětné montáži jsou veškerá spojení technologických zařízení připojována pomocí plastového šroubení vybavených těsnícími pryžovými „O“ kroužky. Před montáží se ujistěte o čistotě dosedacích ploch a drážek plastového šroubení. Před dotažení „O“ kroužky opatřete vhodným prostředkem, doporučujeme nanést malé množství silikonové vazelíny, aby nedošlo k přetočení a poničení tohoto těsnění. Toto platí i pro montáž ostatních spojovacích prvků například montáž šesticestného ventilu.
  • Všechna plastová šroubení utahujte opatrně tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Otevřete ventily a po zaplavení technologie se přesvědčte o těsnosti spojů. Pokud jakkoliv únik bazénová voda uniká, je nezbytné spoj dotěsnit (například opatrným dotažením spojů, nebo opětovnou demontáží a montáží šroubových spojů). V případě potřeby neváhejte oslovit naše Servisní středisko.
  • Před spuštěním filtračního (oběhového) čerpadla přepněte funkci šesticestného ventilu do polohy „filtrace“.
  • Také se ujistěte, že skimmer nevykazuje žádné poškození nebo v něm není zachycen cizí předmět a že je uvnitř skimmeru umístěn košík pro zachycení hrubých nečistot.
  • Zkotrolujte také čistotu vlasového filtru oběhového čerpadla. Pokud je vše v pořádku zapněte čerpadla a zkontrolujte těsnost všech demontovatelných spojů.
  • Pokud technologie vykazuje jakýkoliv únik vody, postupuje dle pokynů uvedených v odstavci 4. Důležité upozornění: nikdy nepřepínejte funkce šesticestného ventilu za chodu oběhového čerpadla. Mohlo by dojít k jeho poškození! Pokud je Váš bazén vybaven protiproudem, postupujte stejně, jako je uvedeno výše. Po spuštění protiproudu se přesvědčte, že jsou utěsněny všechny spoje i ovládací prvky. Odzkoušejte také elektropneumatické ovládání (tlačítko uvnitř skeletu). Tlačítko musí čerpadlo protiproudu vypnout i zapnout. V případě úniku vody postupujte dle pokynů uvedených v odstavci 4.

Důležité upozornění: provádějte kontrolu těsnosti všech spojů každý týden. Je totiž možné, že i přes správně provedenou montáž může dojít provozem a vlivem teploty bazénové vody k tomu, že se některé spoje můžou uvolnit. Následné problémy s únikem vody do prostoru technologie by mohly provoz bazénu zkomplikovat. V případě potřeby se můžete kdykoliv obrátit na naše Servisní středisko.

Hlavní zásady údržby bazénové vody při vstupu do nové sezony

Nejdůležitějším faktorem pro údržbu bazénové vody je dodržování předepsaných hodnot pH vody a volného chlóru (Cl). Předepsané hodnoty pH se pohybují v rozmezí pH 7,2 – 7,6, hodnoty pro chlór jsou 0,1 - 0,6. Obě hodnoty lze měřit běžně dostupnými testery. Měření hodnot pH i chlóru provádějte vždy ve stejnou denní hodinu (nejlépe ráno po ukončeném filtračním cyklu). Hodnoty pH a Cl se během dne mohou výrazně měnit v závislosti na různých faktorech jako např. sluneční záření nebo množství koupajících se osob v bazénu. Po napuštění bazénové vody do provozní výšky změřte hodnoty pH vody. V případě nutné korekce hodnot používejte vždy pouze doporučené chemické prostředky a dodržujte přiložené návody k jejich aplikaci. Chemické prostředky musí být mimo dosah dětí!

TIP: pokud měřením pH vody zjistíte větší odchylku než dva stupně, použijte prostředek na snížení pH v menších dávkách, než je uvedeno v návodu a rozdělte snižování hodnoty pH i do několika dní. Například: naměříte-li hodnotu pH 8,0, aplikujte potřebné množství prostředku na snížení pH, ale toto množství rozdělte do třech dávek do třech po sobě jdoucích dní.

Postup při chemické úpravě vody

Jestliže pro údržbu bazénové vody používáte pouze chemické prostředky, změřte hodnotu volného chlóru v bazénové vodě, popřípadě aplikujte daný prostředek dle návodu. Pokud používáte chlorové tablety, pamatujte, že tyto tablety nesmějí být umístěny ve skimmeru (zejména při vypnutém oběhovém čerpadle) po delší dobu. V opačném případě se ve skimmeru a v potrubí tvoří velmi vysoká koncentrace chlóru, která může způsobit i výrazné poškození vlastní technologie. Tablety doporučujeme umístit do plovoucích dávkovačů chlóru (tzv. plováků). Při používání chlorových tablet je důležitá častá kontrola koncentrace volného chlóru. V případě dlouhodobějšího přechlorování může dojít k výrazným změnám barevnosti skeletu bazénu nebo folie. Přechlorování podporuje i případný vznik koroze na kovových součástích technologie bazénu i zastřešení. Postup při ostatních úpravách vody Pokud pro údržbu bazénové vody používáte UV lampu, je i v tomto případě nutné dodržet doporučené hodnoty pH.

V průběhu provozu může dojít ke zhoršení kvality bazénové vody, proto mějte v záloze i podpůrný chlorový přípravek. I v případě, že pro údržbu bazénové vody používáte ionizátor, je nutné dodržet doporučené hodnoty pH. V tomto případě doporučujeme kontrolovat i přítomnost procenta mědi (Cu) ve vodě (pomocí testeru). Dbejte na to, aby nedošlo k překročení doporučených hodnot. V případě jejich překročení odstavte zařízení na několik dní z provozu a znovu změřte hodnotu mědi.

V době zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik filtračních cyklů na plný výkon, poté změřte testerem hodnotu mědi. Jakmile bude voda měď obsahovat, snižte výkon řídící jednotky na hodnoty uvedené v návodu. Mějte vždy v záloze podpůrný chlorový přípravek, který aplikujte v případě, že v průběhu provozu dojde ke zhoršení kvality vody. I v případě, že pro údržbu bazénové vody používáte solnizátor (mořskou sůl, NaCl), dodržujte doporučené hodnoty pH. Při úpravě pH vody používejte pouze prostředky k tomu určené. Při zprovoznění bazénu nastavte řídící jednotku na několik hodin na plný výkon, změřte hodnotu volného chlóru a zařízení nastavte dle návodu.

Na závěr naše doporučení, pár zkušeností a rad

Pokud obnovujete provoz bazénu po zimním období, dopustíte bazénovou vodu, namontujete a spustíte technologii, může se stát, že voda ztratí původní barvu, vypadá kalnější nebo získá zabarvení apod. Tento jev je zcela běžný z důvodu dopuštění nové vody, aplikace chemických prostředků a spuštění technologie (ionizátor, solnizátor apod.). Bazénová voda na tyto podněty reaguje, a proto může k těmto reakcím dojít. Proto vždy před jakoukoli aplikací dalších chemických prostředků či zvyšováním výkonu řídících jednotek instalovaného zařízení dejte přednost prodloužení filtračních cyklů. Pokud filtrační cyklus prodloužíte, doporučujeme provést proplach filtračního media po dvou dlouhých cyklech. Přejeme Vám, abyste byli s naším zařízením spokojeni a mohli ho používat k Vaší úplné spokojenosti.

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se s důvěrou obraťte na naše servisní středisko, rádi Vám kdykoliv pomůžeme

frame-scrollup